Uddijana bandha
Uddijana bandha

Pravilno izvođenje yoga položaja

Više o ovom položaju saznajte na strani  Telesne kontrakcije

Related Projects
  • Nauli
    Nauli
    Udijana banda i nauli