Hatha Yoga Uvod

 In Blog

Tantrizam posvećuje najveću pažnju ljudskom telu, tokom duhovne istorije Indije. Razvoj fiziologije omogućava uporedo i razvoj različitih tehnika pročišćenja koje otklanjaju nečistoće i toksine iz tela. Praktikovanjem Hatha yoge postiže se vitalnost, zdravlje i snaga sa ciljem da se postigne savršeno zdravo telo, kako bi se njime ovladalo, što bi znatno olakšalo meditaciju. U tom vremenu postojalo je shvatanje da se bez savršeno zdravog tela ne može spoznati blaženstvo.Postojanje Hatha yoge vezuje se za asketu Gorakhnaht, za koga se smatra da je živeo u 12 veku.

sinisa

GORAKSHASANA

Pretpostavlja se da je Goraknaht napisao danas već izgubljeni spis o Hatha yogi i tekst koji je uspeo da opstane – Goraksa Sataka. Tekst u Goraksa Paddhati ukazuje da je bukvalno značenje Goraksa Satake – siloviti napor. Goraknaht je bio osnivač Kamphata yogina i oni su imali sopstvenu praksu koju su nazvali Hatha yogom. Kasnije je termin Hatha yoga počeo da se koristi za obljašnjavanje i preporučivanje tradicionalnih tehnika i praksi kojima se postiže savršena kontrola nad telom. Kako god Hatha yogistički traktati počinju iz literature Gorakhnahta yogina ili bar to nagoveštavaju. Postoji veliki broj tekstova osim Goraksa Satake, ali najzačajniji i najstariji među njima, koji se zasniva na davno izgubljenom spisu, jeste Hatha yoga pradipika – Svatmarama Svatmina. Pretpostavlja se da je nastao u 15. veku i da sadrži mnoge stihove Goraksa Satake. Pored ovog spisa mogu se navesti kao veoma značajni i Gherandasamhita i Shiva samhita. Autori ovih spisa veći značaj daju fizičkom i fiziološkom pristupu konteplativnim tehnikama nego filozofskom Shiva –samhita je filozovski obimniji i on sadrži 517 stihova.Gheranda-samhita u 5 stihova opisuje pratyaharu, dok za pranayamu izdvaja 96 a za mudre 100 stihova.

Prema nekim drugim spisima Ha – znači sunce (surya nadi) i – tha znači mesec (chandra nadi). Zdravlje našeg tela se zasniva na ravnoteži između pozitivnih i negativnih strujanja. Ha bi označavalo pozitivno strujanje koje se jos naziva (pingala nadi), i negativno strujanje ( ida nadi), što znači da je Hatha yoga duboko povezana sa ravnotežom između ide i pingale. Rečeno modernim jezikom fiziologije Hatha yoga se bavi ravnotežom između simpatičkog i parasimpatičkog nervnog sistema, uravnotežava predispozicije ka mentalnoj ekstravertnosti i introvertnosti, aktivnošću sa neaktivnišću itd.

Biharska škola yoge u knjizi Hatha yoga navodi da prema spisima iz Gheranda samhite postoje sedam stepena koji su neobhodni da se postigne krajnji cilj joge.

1. Pročišćavanje tela hatha yogom shodhanam.

2. Stabilnost tela i uma pomoću asana dridhata.

3. Mir tela i uma pomoću mudri i bahdhi sthairyam.

4. Strpljenje i postojanost pomoću pratyahare odvajanje čulnih organa od spoljašnjih objekata dhairyam

5. Lakoća tela pomoću pranayame laghavam.

6. Direktna percepcija predmeta meditacije putem koncentracije i meditacije dhyana i dharana – pratyaksham.

7. Nevezivanje za čulna iskustva kroz sjedinjenje sa Sopstvom samadhi.

Jasmina Puljo u svojoj knjizi Znanja i Zdravlja navodi da za tradicioalna učenja suštinski cilj telesnih položaja se sastoji u otklanjanju telesnih smetnji na duhovnom tj. Kraljevskom putu, što potvrđuje misao koji navodi iz spisa Goraksha samhita: Učenje Hatha joge je lestvica na koju se penje onaj koji želi da dosegne više regione Kraljevskog puta.

Sinisa Todorov

SIDDHASANA – UDDIYANA BANDHA

Hatha yoga pradipika opisuje 15 asana, a siddhasanu preporučuje kao najkorisniju za svakodnevnu praksu, jer pročišćava 72000 energetskih tokova (nadija). Gheranda samhita opisuje 32 asane, dok Shiva samhita opisuje 84 asane, pri čemu najveći značaj pridaje asanama koje imaju pročišćavajući efekat i omogućavaju osnovu za razvoj suptilnijih energija. Njih ima četiri : Siddha, Padma,Simha i Bhadra. Ovi položaji omogućavaju Hatha yogističke tehnike kao što je pranayama, bandhe, mudre i td. Pranayama putem zadžavanja daha (kumbhaka) zadržava, uvećava, akumulira, dok telesne kontrakcije (bandhe ) preusmeravaju u različite delove tela energiju (pranu ). Mudre najčesce prestavljaju integraciju asana, pranayama i bandhi obrazujući moćne tehnike koje izazivaju jednousmeren um (ekagrata) i povlačenje čula (pratyahara ). Takvo stanje ličnosti omogućava da se proširi svesnost životne energije unutar suptilne stukture tela. Tada se energija ( prana) doživljava kroz različite telesne senzacije kao što je toplota i lakoća tela, introventno osećanje ličnosti, različite boje, zvukovi i ostale suptilne manifestacije.

Prana – kosmička energija koja se nalazi u energetskoj strukturi (pranayama kosha), predstavlja individualni potencijal (yivatma) i zadužena je za funkcionisanje svih nivoa naše ličnosti. Individualni potencijal putem svesnog uma omogućava doživljaj budnog stanja svesti i fizičkog tela, isto tako i energetskoj strukturi omogućava doživljaj fizioloških funkcija. Mentalni sadržaj (shitta shakti) je u kordinaciji sa podsvesnim umom, koji omogućava izražavanje mentalnih i emocionalnih stanja i intuitivnih sklonosti, koje su van umnih manifestacija. Pranayamom se uvećava energetski kapacitet – suštinski deo ličnosti, koji omogućava da se izraze svi aspekti postojanja čoveka. Hatha yoga zbog toga predstavlja pranayamu kao medijum za samorealizaciju, što omogućava da razumemo Hatha yogu, kao sistem koji je u dubljem smislu označava mnogo više nego što se o njemu najčešće govori i piše.

Recent Posts
Comments
  • Mitko
    Reply

    Ni vo son nemozev da poveruvam oti ce najdam ( na net ) vakov sledbenik na joga. Moite pocetoci vo joga se uste od 1974g. vo Skopje so Hasanagas Pavlos i Amalija Parusi. So zapisuvanjeto na Arhitektonsko-Gradezniot Fakultet vo Skopje se opredeliv za mnogu vonskolski aktivnosti: planinarenje, sah-klub, foto-klub, ferijalen sojuz, mladinska organizacija, SKJ, no jogata ostana vo mene zasekogas. So nejzina pomos uspeav da prebrodam golemi macnini vo zivotot: ostanav ziv od grom maj 1978 na Solunska Glava, go neguvav tatkomi 14 leta ( toj dozivea 91 godina starost pred da go napusti ovoj svet ); sega ja neguvam majmami 8 leta so posebna lesnotija. Za zal mislovnata joga go zazema mestoto na hata jogata celi 100%. Daj boze da prodolzam so aktivnostite kako sto zasluzuvam, ta da vezbam Hata Joga barem 5 minuti za pocetok. Davam “cesen Titov Pionerski Zbor”, oti toa ce go pravam uste utre rano pred izgrejsonce…

Leave a Comment