Trikonasana-Varijanta
Trikonasana-Varijanta

Pravilno izvođenje yoga položaja

Izvođenje

  • 1. Zauzmite uspravan položaj sa razmaknutim nogama od 50-70cm.
  • 2. Savijte telo iz struka prema napred sa istegnutim rukama u stranu.Telo treba da zauzme položaj pravog ugla.
  • 3. Okrenite trup udesno i desnom šakom dotaknite levo stopalo ili stavite šaku iza levog stopala. Uradite položaj na isti način i na suprotnu stranu.
  • 4. Vratite gornji deo tela u centar, gde telo formira pravi ugao. Vratite se u uspravan položaj sa rukama pored tela.

Disanje

  • Udahnite dok podižete ruke u stranu u uspravnom položaju. Izdahnite kada savijate prednji deo tela do pravog ugla. Posle izdaha zadržite dah dok uvrćete telo. Udišite dok se vraćate u uspravan položaj.

Koncentracija

  • Na opuštenost leđnih mišića i abdomena.

Napomena

  • Sve ostale karakteristke su iste za sve varijante.
Related Projects