Ardha Matsyendrasana (lakša varijanta)
Ardha Matsyendrasana (lakša varijanta)

Pravilno izvođenje yoga položaja

Napomena

  • Osobe sa veoma nerazgibanim i ukočenim telom treba da izvode lakšu varijantu. Kod izvođenja lakse varijante savijena noga sa petom pored sedalnog dela ostaje opružena ispred tela, što veoma olakšava izvođenje.Sve ostale karakteristike su iste kao i za osnovni oblik.
Related Projects