Tri ili četiri stanja svesti

 u kategoriji Blog, Hatha Yoga

Intuitivan um je sveti dar, dok je racionalni um verni sluga. Mi smo stvorili društvo koje poštuje slugu, a zaboravilo je na dar.
Albert Ajnštajn

Psihologija poznaje tri stanja svesti: svesno, podsvesno i nesvesno stanje. Joga ih predstavlja kao svesno (djagrat), podsvesno (svapna ) i nesvesno (sushupti ). Svest se kreće u krugu ovih psihičkih stanja putem tela i uma. Za jogu postoji i četvrto stanje svesti, u kome se više individualni um ne manifestuje, odnosno svest prelazi u četvrtu dimenziju pod nazivom turija, pri čemu se subjektivni i objektivni doživljaj gubi. Postoji samo ujedinjenost ne ispoljava se više prošlost, sadašnjost i budućnost, nema više mnoštva i dualnosti – samo jednobraznost. U ovom stanju individualni potencijal djivatma ili purusha, oslobađa se iz okova materije i uma vraćajući se univerzalnoj komičkoj energiji.

U budnom stanju svesti, objektivno doživljavanje spoljašnje stvarnosti, postiže se pomoću fizičkog tela ili sthula sharira. Budno stanje se omogućava pomoću pet organa čula, gjana indrijas (nos, uši, oči, koža i jezik) i pomoću pet organa akcije, karma indrijas (stopala, šake), govor, reproduktivni i ekskretorni organi). Informacije se prenose preko uma manasa (misao/ kontramisao), budhi (inteligencija), ahamkara (ego) i chitte (mentalnog sadrzaja). Na sve ove funkcije koje se doživljavaju u svesnom stanju, uticaj ima pingala nadi.

Subjektivni doživljaj ličnosti omogućava podsvesno stanje svesti, stanje snova ili stanje svapne. Iskustva se doživljavaju pomoću suptilnog tela – sukshma sharira ili sa aspekta astralnog postojanja. Iskustva koja doživljavamo u svesnom stanju akcije, reči, misli, skladište se u podsvesnom delu ličnosti. Objektivni doživljaj u podsvesti ne postoji, koji omogućavaju čula, iskustva se proživljavaju sa mentalnog aspekta. Ovo stanje svesti je pod uticajem ida nadija.

Nesvesno stanje uma ili sushupti predstavlja iskustva kauzalnog tela – karana sharira stanje dubokog sna bez snova, koje je iznad želja sa aspekta intuicije (pragja). Um gubi mogućnost grubog i suptilnog ispoljavanja, jer je već integrisan u sopstvu. Svest je u mogućnosti da oseti beskraj, vreme i prostor gube uticaj, ali ipak ostaju ostaci subjektivnog iskustva. Zbog toga je purusha još uvek prekriven tamom. Nesvesni um je u kordinaciji sa sushumna nadijem pre aktiviranja, odnosno probuđenja. Kada se ida i pingala uravnoteže i aktiviraju sushumnu, spiritualna snaga počinje da teče što se dešava pranayama praksom, što ne znači da je ovaj kanal potpuno osvešćen, tek kada se potpuno aktivira i osvesti sushumna, onda svest može da doživi bezvremenost.

Prana poseduje četiri nivoa svesti. Budno, podsvesno i nesvesno stanje ličnosti doživljavamo svakodnevno, dok kod četvrtog transcedentnog – turiya ili super svesnog stanja, uobičajene energije prane prestaju da deluju. U ovoj dimenziji u prvom energetskom centru obrazuje se suptilnija energija sukshma koja održava super svesno stanje ličnosti, dok na svetovne modalitete svesti deluje grublja energija poznata kao sthula.Prana na budno stanje ličnosti deluje preko svesnog uma, tokom sanjanja deluje putem podsvesnog uma, dok za vreme dubokog sna bez snova deluje preko nesvesnog uma.

Veza između disajnog procesa i stanja svesti, služi kao sredstvo za objedinjavanje svesti. Objedinjenost, treba razumeti kao situaciju gde usporavajući i produžavajući tok daha, jogin uspeva da prodre i doživi neka stanja svesti, koja su nedostupna budnom stanju, odnosno stanja svesti koja karakterišu spavanje. Ritam disanja osobe koja spava, je znatno sporiji od osobe koja je budna. Kada yogin pranayama praksom, prodre u ritam usnulog, tada osvaja stanja svesti koja su karakterisrična spavanju. Tehnikama pranayame produžavajući svoj udah i izdah, pri čemu se ostvaruje sve veći raspon između ova dva disajna momenta, omogućava kontinuiranu svesnu svesnost, koja je neobhodna za prodor u sva stanja svesti. Za običnu osobu postoji diskonuitet među ovim stanjima svesti, odnosno iz budnog stanja osoba ulazi u stanje sna, pri čemu nije svesna tog momenta.

Sva četiri stanja svesti imaju svoj ritam disanja, a isto i objedinjavanje svesti, koje uklanja diskonuitet između ovih modaliteta svesti. Ritmizacija daha za sva stanja svesti, postiže se posle dugog perioda vežbanja.

1. “YOGA – ZNANJA I ZDRAVLJA” Jasmina Puljo
2. “PRANA PRANAYAMA PRANA VIDYA” Swami Niranjananada Saraswati
3. “SVARA JOGA nauka moždane respiracije” Swami Satjananda Saraswati
4. „JOGA besmrtnost i sloboda“ Mirča Elijade

Objavljeni tekstovi do sada

Napišite komentar