Tri bandhe

  • Jalandhara bandha – obuhvata kontrakciju u predelu vrata, blokadom brade na grudnu kost.
  • Uddijana bandha – kontrakcija abdomena.
  • Mula bandha – kontrakcija perineuma.

Izvođenje bandhi omogućava masirajući efekat mišića na unutrašnje organe, povećano snabdevanje kontrahovanih zona krvlju pomaže čišćenje tela u celini.
Ove tri kontrakcije obuhvataju vratne, trbušne i mišiće perineuma i njihove kontrakcije povoljno deluju na nervni, respiratorni, endokrini, cilkulatorni i energetski sistem. Kada se konbinuju sa tehnikama disanja omoućavaju bolju kontrolu nad disanjem a samim tim i nad emocijama.
Najmodernije terapije za mišićnu relaksaciju ukazuju da se sistematskom kontrakcijom i opuštanjem mišića celog tela postiže i potpuno fizicko i mentalno opuštanje.
Bandhe omogućavaju zadržavanja ili nepomičnosti mišića, daha, čula, misaonih procesa, što ih svrstava u preliminarne tehnike za koncentraciju.

Uddijana bandha

Telesne kontrakcije
Telesne kontrakcije
A

bdomen, kao središte vitalnih organa, poznat je pod nazivom solarni plexus ili “abdominalni mozak.” Lični doživljaj izvođenja uddiyana bande pruža jedinstveni osećaj abdominalne lakoće. Samo u takvom stanju shvatamo koliko nam zaista malo hrane treba iako su nasa čula i um naviknuti da se vezuju za zadovoljstva koja pruza hrana. Izvođenje uddijana bande praznog stomaka omogućava uživanje u abdominalnoj lakoći novonastalog zadovoljstva proširujući svesnost o nasim unutrasnjim organima.
Vezivanje čula i uma za viši nivo novo-nastalog zadovoljastva omogućava oslobađanje od mentalne navike povećanog konzumiranje hrane i povratak prirodnoj ravnoteži koja neminovno vodi prema blaženom stanju.

NAULI KRIYA

Nauli

O

va vežba predstavlja središnje izdvajanje trbušnih mišića rectusa abdominisa.

Postoje četiri varijante:

  • Nauli Madhyama – središno izdvajanje pravih trbušnih mišića
  • Dakshina Nauli – izdvajanje na desnoj strani
  • Vama Nauli – izdvajanje na levoj strani i na kraju
  • Nauli Kriya – kruženje trbušnim mišićima.
Javite se

Trenutno nismo ovde. Možete postaviti pitanje i odgovorićemo Vam uskoro.